abloy_björkboda_hurgickdetsen_11

Sagu 7.6.2019. Vad hände med arbetarna på låsfabriken i Björkboda när verksamheten upphörde. Leena Miettinen, Pocadel Oy. Foto: Patrik Lindström