abloy_björkboda_hurgickdetsen_06

Sagu 7.6.2019. Vad hände med arbetarna på låsfabriken i Björkboda när verksamheten upphörde. Seija Koivusalo, Pocadel Oy. Foto: Patrik Lindström