abloy_björkboda_hurgickdetsen_04

Sagu 7.6.2019. Vad hände med arbetarna på låsfabriken i Björkboda när verksamheten upphörde. Pocadel Oy. Foto: Patrik Lindström