Hilding Anders 03

TEKIJÄ 20190524 Närpes. Hilding Anders sängfabrik. Huvudförtroendeman Mats-Johan Kaars och fabrikschef Thomas Aspelin. By Johannes Tervo