vaittajat_amis_007_web

Väittäjät: ammatillinen koulutus: Kari Hyytiä, ammatillisen koulutuksen asiantuntija, Teollisuusliitto ja Jaana Villikka-Storm, yli-insinööri, Opetushallitus. Kuva: Lauri Rotko