Tekijä-lehti

Suurin osa Suomen
muovikasseista tehdään
Amerplastin Tampereen
tehtaalla. Vasemmalta
pääluottamusmies
Janne Kuusimäki,
ammattiosaston
puheenjohtaja
Matti Poutiainen ja
työsuojeluvaltuutettu
Jarmo Wallenius.