marinens_depå_11

Jan-Peter Silander säger att jobbet på försvarets depå är intressant och mångsidigt, men att det själva praktiska arbetet egentligen inte skiljer sig från verkstadsjobb på den civila sidan.