432

Logistiken och vardagen fungerar bättre efter att produktionen och arbetstagarna från Kronoby flyttade till Jakobstad. Vid ingången till avdelning finns ändå en påminnelse om rötterna, Krombi står det på en pappers lapp, alltså Kronoby på lokal dialekt, berättar huvudförtroendemannen Stefan Sjölund.