maki_siltala_05042018_www_2

Antti Mäki luovutti opinnäytetyönsä koulutuspäällikkö Hannu Siltalalle 5.4.2018 koulutusyksikön kokouksessa.