Herrmans-07

Heikki Kivelä on koneenhoitaja ja työsuojeluvaltuutettu Herrmansilla. Hän on tyytyväinen työturvallisuuteen, jota kehitetään jatkuvasti. Työhän perehdyttämistä on vielä parannettava, sillä yritys on palkannut niin monta uutta työntekijää lyhyessä ajassa.