namibia2018_1_web

Pääsihteeri Justina Jonas kiittää Teollisuusliiton jäseniä korvaamattomasta avusta. Kehityshankkeen aikana MANWUlle on saatu luotua vahva organisaatio.