Nanotutkijat_Kuopio12_muokattu_web

TEKIJÄ 20180222 Itä-Suomen yliopiston FunktioMat-pilottilaboratorio, jossa voidaan pilottimittakaavassa valmistaa nanomateriaaleja. Nanotutkija Anna Lähde. Kuvaaja Hanna-Kaisa Hämäläinen