Kemian_sektori_johtokunta02_23022018_web

Stefan Sjölund som är huvudförtroendeman på Nautor i Jakobstad representerar båtindustrins arbetstagare i kemisektorns direktion.