Aland_Plasto_171

– Man måste ta det lite varsamt så att staplarna med lådor inte rasar, säger huvudförtroendemannen Monika Johnsson, som arbetar i lagret med att samla ihop beställda varor för en stor leverans som ska till Norge. Det blir en hel del luft i förpackningarna, vilket givetvis fördyrar transporterna.