edu_paivystys_05_22112017_web

Teollisuusliiton edunvalvonnan puhelinpäivystys 22.11.2017. Vasemmalla Matti Rantanen, oikealla Janne Heinimäki.